Związki z człowiekiem

{PHOTO}

Naczelne a człowiek

Ssaki naczelne odgrywały wielką rolę jako zwie­rzęta laboratoryjne używane do doświadczeń w czasie badań medycznych. Rezusy i ludzie mają we krwi ten sam czynnik Rh. Kiedy kobieta mają­ca krew Rh minus ma dziecko z mężczyzną o krwi Rh plus, jej kolejne ciąże mogą, w skrajnych przy­padkach, być poronione. Jest tak dlatego, że prze­ciwciała z krwi matki atakują czerwone ciałka krwi dziecka, jeśli odziedziczyło ono po ojcu czynnik Rh. Jednakże jeśli taki konflikt rozpozna się w cza­sie ciąży, można ocalić życie dziecka przez poda­nie odpowiednich białek otrzymanych z krwi rezu­sów. Efektem tego jest stłumienie formowania się przeciwciał we krwi matki. Potrzeba wytworzenia lekarstw na wiele cho­rób takich jak na przykład AIDS, doprowadziła do tego, że w wielu instytutach medycznych wzrosło zapotrzebowanie na małpy do celów badawczych. Spotkało się to z krytyką ze strony opinii publicz­nej. Pomimo że doświadczenia na zwierzętach muszą być jeszcze niestety prowadzone, procedu­ry badawcze są dla nich bolesne i stresujące, a wiele badań tego rodzaju, co jest bardzo przykre Jest źle zaplanowanych lub całkowicie niepotrzebnych. Pod naciskiem opinii publicznej warunki zapew­nione zwierzętom w laboratoriach polepszyły się i istnieje system licencjonowania tego rodzaju badań, aby móc zachować kontrolę nad stanem liczebnym małp używanych do doświadczeń. Obecnie istnieją ścisłe regulacje postępowania z małpami, których zdrowie, a nawet życie ma być poświęcone dla zdrowia człowieka. W Indiach hulmany są świętymi małpami hin­duizmu. Hindusi wierzą, że są one żywymi wciele­niami boga Hanumana, który oparzył swoją twarz i ręce, kiedy ukradł mango. Wtorek jest wśród wy­znawców dniem Hanumana i tego dnia Hindusi udają się do świątyń, aby jak nakazuje tradycja, zanieść pokarm czczonym zwierzętom. Buddyści nie prześladują langurów, chociaż małpy te więk­szość swego pokarmu zdobywają na polach upraw­nych, a niektóre ich grupy, które wprowadziły się do miast, kradną jedzenie z domów i sklepów.
Wykrywanie chorb u kota Supsk

Niedawno dodane

 • psy rasowe
 • Szczur pacyficzny
 • Szynszyla
 • Myszoskoczek
 • Mysz domowa
 • Kapibara
 • Golec
 • Chomik
 • Gryzonie myszopodobne
 • Różne gatunki
 • Myszy i szczury Starego Świata
 • O gryzoniach
 • Norniki i lemingi
 • O gryzoniach słów kilka
 • Chomiki
 • Myszoskoczki
 • Życie organizmów
 • Łańcuchy pokarmowe
 • Wodne zwierzęta osiadłe
 • Poszukiwanie i wybieranie
 • Barwne sygnały
 • Przystosowanie do jedzenia
 • Rola śliny
 • Ciekawostki
 • Charakterystyka
 • Występowanie
 • Ukąszenie przez kleszcza
 • Choroby odkleszczowe
 • Borelioza
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Profilaktyka
 • Usuwanie kleszcza
 • Niespodziewany wróg
 • Niezwyciężone
 • Antymrówkowe produkty
 • Pojedynek Davida z Goliatem
 • Poszkodowany kontra mrówki?
 • Miłośnicy pola elektrycznego
 • Szkodniki plonów
 • Środki ochrony
 • Małpiatki
 • O małpiatkach
 • Specjalne przystosowania
 • Życie rodzinne
 • Lemury i ludzie
 • Lorisowate
 • Pokarm i polowanie
 • Ryjówki nadrzewne
 • Małpy Starego Świata
 • Życie rodzinne
 • Sprawy toalety
 • Porozumiewanie się
 • Język ciała
 • Grupa koczkodanów
 • Nosacz i Behawior nosaczy
 • Związki z człowiekiem
 • Żyrafa
 • Lew
 • Hipopotam
 • Nosorożec
 • Słoń
 • Struś
 • Szympans
 • Zebra
 • Ochrona zwierząt
 • Ochrona bezkręgowców świata
 • Pospolite bezkręgowce
 • Niesporczaki i mszywioty
 • Ochrona
 • Mięczaki lądowe
 • Skorupiaki wodne
 • Morskie rezerwaty przyrody
 • Płeć psa
 • Kupno psa
 • Szczeniak czy dorosły
 • Rasa psa
 • Pielęgnacja i zdrowie
 • Psy specjalne
 • Tresura
 • Trzonopłetwe
 • Ryby dwudyszne
 • Jesiotry
 • Ryby kostnoszkieletowe
 • Bioluminescencja i łososie
 • Szczupak, węgorze i krewniacy
 • Śledzie i sardele
 • Ryby i człowiek
 • Życie szopowatych
 • Ciekawostki
 • Szopy
 • Ostronosy
 • O ostronosach
 • Kotofretki
 • O kotokretkach
 • Olingo
 • Wstęp
 • Typy terrariów
 • Terrarium ogrodowe
 • Budowa terrariów
 • Ogrzewanie i oświetlenie
 • Utrzymanie czystości
 • Zimowanie
 • Krwiożercza bestia
 • Poszukiwania
 • Moda na tygrysy
 • Jakie są tygrysy?
 • Największy z rodziny kotów
 • Prekursor ochrony tygrysów
 • Ochronić bestię
 • Narodowy park Corbeta
 • Pies
 • Koty
 • Inne zwierzęta domowe
 • Zwierzęta a dzieci
 • Wiek
 • W tajdze i puszczach
 • Zwierzęta w ZOO
 • Troska
 • Gryzonie
 •