Ryjówki nadrzewne

{PHOTO}

Życie ryjówek nadrzewnych

Ryjówki nadrzewne zaliczane były kiedyś do rzędu Insectívora, wraz z ryjówkami właści­wymi. Później sądzono, z uwagi na pewne podobieństwo anatomiczne, że są one spo­krewnione z naczelnymi. W końcu, ze wzglę­du na wyjątkowość tych ssaków, wyłączono je z tych grup i stworzono dla nich odrębny rząd Scandentia. Ryjówki nadrzewne żyją na drzewach, lecz są też gatunki naziemne. Większość z nich ma oczy położone po bokach głowy, co za­pewnia im szerokie pole widzenia. Wrażliwy pyszczek służy do grzebania w ściółce i zdo­bywania pokarmu. Czasami mogą chwytać ćmy łapkami. Jedynym nocnym gatunkiem jest Ptilocercus lowii i tylko on ma oczy skie­rowane do przodu, co zapewnia mu lepsze widzenie w nocy. Ryjówki nadrzewne żyją parami, ale cza­sami tworzą większe grupy rodzinne. Osob­niki z tych grup żyją w jednej dziupli, ale na polowanie wychodzą osobno. Areał osobniczy wiewiórecznika, czyli tupaji, pokrywa obszar około jednego hektara. Granice jego są oznaczane substancjami za­pachowymi, które są pozostawiane na ziemi, często w formie kału lub kropelek moczu. Na gałązkach i liściach tupaje pozostawiają wydzielinę gruczołów skórnych położonych w okolicy mostka lub brzucha. Niektóre ga­tunki kąpią swoje łapki w moczu po to, aby nasiąknęły one tym zapachem i chodząc po własnym terytorium jednocześnie go znaku­ją. Zasadniczym celem tych zachowań jest obrona terytorium przed innymi osobnikami z własnego gatunku i ochrona zasobów po­karmu, które się tam znajdują. Pokarmem ryjówek nadrzewnych są przede wszystkim dżdżownice i owady. Te małe ssaki chwytają także młode szczury i myszy, które zabijają nagłymi ukąszeniami w kark. Ryjówki nadrzewne nie rozmnażają się w stałych porach roku. Młode rodzą się ślepe, nagie i głuche. Przebywają w specjalnym gnieździe, oddzielonym od gniazda główne­go. Samice niektórych gatunków z tego rzędu pozwalają ssać młodym zaledwie raz na dwa dni i w dodatku przez nie dłużej niż pięć, dzie­sięć minut. Ich młode mogą jednak przeżyć, gdyż mleko jest bogate w związki białkowe i ma dużą zawartość tłuszczu. Młode opijają się tym mlekiem aż do tego stopnia, że stają się niezdolne do poruszania się. Pozostają w gnieździe przez miesiąc, a po tym okresie opuszczają je jako miniaturki osobników dorosłych. Do rozmnażania się będą mogły przystąpić po ukończeniu czwartego miesią­ca życia.
rysunekolsztyn.pl

Niedawno dodane

 • psy rasowe
 • Szczur pacyficzny
 • Szynszyla
 • Myszoskoczek
 • Mysz domowa
 • Kapibara
 • Golec
 • Chomik
 • Gryzonie myszopodobne
 • Różne gatunki
 • Myszy i szczury Starego Świata
 • O gryzoniach
 • Norniki i lemingi
 • O gryzoniach słów kilka
 • Chomiki
 • Myszoskoczki
 • Życie organizmów
 • Łańcuchy pokarmowe
 • Wodne zwierzęta osiadłe
 • Poszukiwanie i wybieranie
 • Barwne sygnały
 • Przystosowanie do jedzenia
 • Rola śliny
 • Ciekawostki
 • Charakterystyka
 • Występowanie
 • Ukąszenie przez kleszcza
 • Choroby odkleszczowe
 • Borelioza
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Profilaktyka
 • Usuwanie kleszcza
 • Niespodziewany wróg
 • Niezwyciężone
 • Antymrówkowe produkty
 • Pojedynek Davida z Goliatem
 • Poszkodowany kontra mrówki?
 • Miłośnicy pola elektrycznego
 • Szkodniki plonów
 • Środki ochrony
 • Małpiatki
 • O małpiatkach
 • Specjalne przystosowania
 • Życie rodzinne
 • Lemury i ludzie
 • Lorisowate
 • Pokarm i polowanie
 • Ryjówki nadrzewne
 • Małpy Starego Świata
 • Życie rodzinne
 • Sprawy toalety
 • Porozumiewanie się
 • Język ciała
 • Grupa koczkodanów
 • Nosacz i Behawior nosaczy
 • Związki z człowiekiem
 • Żyrafa
 • Lew
 • Hipopotam
 • Nosorożec
 • Słoń
 • Struś
 • Szympans
 • Zebra
 • Ochrona zwierząt
 • Ochrona bezkręgowców świata
 • Pospolite bezkręgowce
 • Niesporczaki i mszywioty
 • Ochrona
 • Mięczaki lądowe
 • Skorupiaki wodne
 • Morskie rezerwaty przyrody
 • Płeć psa
 • Kupno psa
 • Szczeniak czy dorosły
 • Rasa psa
 • Pielęgnacja i zdrowie
 • Psy specjalne
 • Tresura
 • Trzonopłetwe
 • Ryby dwudyszne
 • Jesiotry
 • Ryby kostnoszkieletowe
 • Bioluminescencja i łososie
 • Szczupak, węgorze i krewniacy
 • Śledzie i sardele
 • Ryby i człowiek
 • Życie szopowatych
 • Ciekawostki
 • Szopy
 • Ostronosy
 • O ostronosach
 • Kotofretki
 • O kotokretkach
 • Olingo
 • Wstęp
 • Typy terrariów
 • Terrarium ogrodowe
 • Budowa terrariów
 • Ogrzewanie i oświetlenie
 • Utrzymanie czystości
 • Zimowanie
 • Krwiożercza bestia
 • Poszukiwania
 • Moda na tygrysy
 • Jakie są tygrysy?
 • Największy z rodziny kotów
 • Prekursor ochrony tygrysów
 • Ochronić bestię
 • Narodowy park Corbeta
 • Pies
 • Koty
 • Inne zwierzęta domowe
 • Zwierzęta a dzieci
 • Wiek
 • W tajdze i puszczach
 • Zwierzęta w ZOO
 • Troska
 • Gryzonie
 •