Ochrona

{PHOTO}

Sposoby ochrony. Potrzeba ochrony niektórych grup bezkręgowców, jak na przykład pierścienice (typ Annę lida), może wydawać się przeciętnemu człowiekowi bezsensowna. Niektóre z nich zostały wymienione na tak zwanej Czerwonej Liście zagrożonych ga­tunków zwierząt. Czerwona Lista publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) jest spisem gatunków wy­magających ochrony i obrony przed wyginięciem. W wydanej w 1996 roku liście IUCN umieszczo­no 1891 gatunków bezkręgowców (w tym i owadów), które muszą być objęte ochroną, gdyż liczeb­ność ich populacji nieustannie się zmniejsza. Zwierzęta te są określane jako gatunki „bardzo zagrożone", „zagrożone", „narażone na wyginię­cie". Niektóre z nich to gatunki „wymarłe" lub „wymarłe w stanie dzikim".Status nadany każdemu gatunkowi przez umieszczenie go na Czerwonej Liście ułatwia pla­nowanie działań na rzecz ochrony i czasami pocią­ga za sobą skutki prawne, szczególnie w tych kra­jach, gdzie dane zwierzę nie jest objęte ochroną. Najskuteczniejszym sposobem ocalenia zwie­rząt bezkręgowych jest ochrona całych środowisk i ekosystemów. Dzięki temu można zachować całe zespoły fauny. W dodatku jest to sposób o wiele tańszy i efektywniejszy niż pracochłonne, kosz­towne zabiegi mające na celu ochronę pojedyn­czych, wybranych gatunków przed wyginięciem bądź zanikiem.
szamba

Niedawno dodane

 • psy rasowe
 • Szczur pacyficzny
 • Szynszyla
 • Myszoskoczek
 • Mysz domowa
 • Kapibara
 • Golec
 • Chomik
 • Gryzonie myszopodobne
 • Różne gatunki
 • Myszy i szczury Starego Świata
 • O gryzoniach
 • Norniki i lemingi
 • O gryzoniach słów kilka
 • Chomiki
 • Myszoskoczki
 • Życie organizmów
 • Łańcuchy pokarmowe
 • Wodne zwierzęta osiadłe
 • Poszukiwanie i wybieranie
 • Barwne sygnały
 • Przystosowanie do jedzenia
 • Rola śliny
 • Ciekawostki
 • Charakterystyka
 • Występowanie
 • Ukąszenie przez kleszcza
 • Choroby odkleszczowe
 • Borelioza
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Profilaktyka
 • Usuwanie kleszcza
 • Niespodziewany wróg
 • Niezwyciężone
 • Antymrówkowe produkty
 • Pojedynek Davida z Goliatem
 • Poszkodowany kontra mrówki?
 • Miłośnicy pola elektrycznego
 • Szkodniki plonów
 • Środki ochrony
 • Małpiatki
 • O małpiatkach
 • Specjalne przystosowania
 • Życie rodzinne
 • Lemury i ludzie
 • Lorisowate
 • Pokarm i polowanie
 • Ryjówki nadrzewne
 • Małpy Starego Świata
 • Życie rodzinne
 • Sprawy toalety
 • Porozumiewanie się
 • Język ciała
 • Grupa koczkodanów
 • Nosacz i Behawior nosaczy
 • Związki z człowiekiem
 • Żyrafa
 • Lew
 • Hipopotam
 • Nosorożec
 • Słoń
 • Struś
 • Szympans
 • Zebra
 • Ochrona zwierząt
 • Ochrona bezkręgowców świata
 • Pospolite bezkręgowce
 • Niesporczaki i mszywioty
 • Ochrona
 • Mięczaki lądowe
 • Skorupiaki wodne
 • Morskie rezerwaty przyrody
 • Płeć psa
 • Kupno psa
 • Szczeniak czy dorosły
 • Rasa psa
 • Pielęgnacja i zdrowie
 • Psy specjalne
 • Tresura
 • Trzonopłetwe
 • Ryby dwudyszne
 • Jesiotry
 • Ryby kostnoszkieletowe
 • Bioluminescencja i łososie
 • Szczupak, węgorze i krewniacy
 • Śledzie i sardele
 • Ryby i człowiek
 • Życie szopowatych
 • Ciekawostki
 • Szopy
 • Ostronosy
 • O ostronosach
 • Kotofretki
 • O kotokretkach
 • Olingo
 • Wstęp
 • Typy terrariów
 • Terrarium ogrodowe
 • Budowa terrariów
 • Ogrzewanie i oświetlenie
 • Utrzymanie czystości
 • Zimowanie
 • Krwiożercza bestia
 • Poszukiwania
 • Moda na tygrysy
 • Jakie są tygrysy?
 • Największy z rodziny kotów
 • Prekursor ochrony tygrysów
 • Ochronić bestię
 • Narodowy park Corbeta
 • Pies
 • Koty
 • Inne zwierzęta domowe
 • Zwierzęta a dzieci
 • Wiek
 • W tajdze i puszczach
 • Zwierzęta w ZOO
 • Troska
 • Gryzonie
 •